Bestyrelsen

Bestyrelsen i Grindsted Kulturhus består af

Formand: Britt Forsberg (tlf. 28280607)

Henning Kaltoft

Dorthe Vestergaard

Vinni Andersen

Karin Berg

Henny Holm

Louise Mensink