Bestyrelsen

Bestyrelsen i Grindsted Kulturhus består af

Formand: Britt Forsberg (tlf. 28280607)

Arne Hindrichsen

Henning Kaltoft

Vinni Andersen

Helle Mølgaard

Henny Holm

Louise Mensink