Bestyrelsen

Bestyrelsen i Grindsted Kulturhus består af

Formand: Bodil Køppen (tlf. 40266288)

Britt Forsberg

Henning Kaltoft

Dorthe Vestergaard

Vinni Andersen

Karin Berg

Jonas Nymand